Bölcsődék

 

Bicskei kistérség Önkormányzati bölcsődék
Bicske Városi Bölcsőde
2060 Bicske,Ady E. u. 17.
Tel.:+36-22-350-059
Csákvár 8083 Csákvár, Szent István utca
Tel.: +36-22- (22) 354 310 ‎

A bölcsődékről röviden

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. Fenntartója a települési önkormányzat.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.       Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától három éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti.

Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását.

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, minimum nyitvatartási ideje 10 óra.

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit:

–          a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét

–          a megfelelő textíliát és bútorzatot

–          a játéktevékenység feltételeit

–          a szabadban való tartózkodás feltételeit

–          a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit

–          az étkeztetést.

A bölcsőde tevékenységét a vonatkozó gyermeki  és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével végzi.

 

A bölcsődék szakmai ellenőrzése a Gyvt. 118. §-ának (3) bekezdése szerin történik.

A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei intézetének tisztifőorvosa gyakorolja.

A bölcsőde együttműködik a gyermekjóléti-, védőnői és házi gyermekorvosi szolgálattal, nevelési tanácsadóval, családsegítő központtal, óvodával, korai fejlesztés szakembereivel, gyermekvédelmi szakellátással és a gyámhatósággal.

A bölcsődei gondozás –nevelés minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjait az országos Család-és Gyermekvédelmi Intézet által kiadott módszertani levél tartalmazza.